Welkom bij

Dierenkliniek De Beer
De oudste praktijk van Zwolle!

Dierenkliniek De Beer

Dierenkliniek De Beer is een kliniek voor kleine huisdieren met een schat aan ervaring binnen de diergeneeskunde en is de oudste van Zwolle. Dierenkliniek de Beer heeft sinds jaar en dag een vestiging in het centrum van Zwolle gehad, maar is nu verhuisd naar de Burgemeester van Walsumlaan 7.

Wij beschikken over een operatiekamer met gasnarcose-apparatuur, een röntgenruimte en donkere kamer voor het ontwikkelen van röntgenfoto’s en een laboratorium voor urine- en bloedonderzoek.

Tevens is het mogelijk oogdrukmetingen en bloeddrukmetingen te laten verrichten. Ook opnameruimtes voor patiëntjes die tijdelijk bij ons moeten blijven ontbreken natuurlijk niet.

Werkwijze

Werkwijze

Hoe werken wij?

Iedere dierenkliniek en dierenartspraktijk heeft zo zijn eigen manier van werken. In dit stukje willen wij u graag kennis laten maken met onze werkwijze, de dingen die ons onderscheiden van andere klinieken en praktijken en de zaken die wij belangrijk vinden. Het is immers belangrijk dat u als cliënt zich kunt vinden in de manier waarop uw dier wordt behandeld. Mocht u hier nog verdere vragen over hebben, aarzelt u dan ook niet om deze te stellen aan onze assistentes.

Werkwijze bij consult

Wij werken volledig op afspraak. Dit is om te voorkomen dat u lang moet wachten in een overvolle wachtkamer. Veel dieren kunnen hier erg slecht tegen, wat erin resulteert dat het dier al gestrest is voordat deze bij ons op tafel staat. Ook kunnen wij op deze manier onze tijd efficiënter indelen.

Natuurlijk kan het voorkomen dat er tussendoor een spoedgeval wordt gemeld. Dan kan het zijn dat degene die een afspraak had, toch helaas iets langer zal moeten wachten. Wij merken gelukkig dat de meeste huisdiereigenaren hier begrip voor hebben. Als het uw dier was geweest die met spoed geholpen moest worden, zou u het immers ook fijn vinden als er meteen een dierenarts paraat staat. Mocht u echter doordat er een spoedgeval tussendoor is gekomen, zelf in tijdnood komen, meldt dit dan bij de assistente. Het is altijd mogelijk op dat moment ervoor te kiezen de afspraak te verzetten naar een ander tijdstip.

Tijdens het consult zal de dierenarts eerst wat algemene vragen stellen, afhankelijk van de reden waarom u komt. Via deze vragen probeert de dierenarts erachter te komen wat de precieze problemen zijn waar hij of zij zich op moet richten en wat voor onderzoeken er wellicht gedaan moeten worden. Hierna wordt uw dier grondig onderzocht. Het zal u opvallen, dat zelfs als u komt voor een enting en uw dier dus waarschijnlijk gewoon gezond is, er wel een algehele controle wordt verricht. Deze ‘check-up’ is niet alleen verplicht om uit te voeren voordat een dier geënt wordt, maar ook erg belangrijk. Een enting mag immers alleen gegeven worden als het dier helemaal gezond is.
Daarnaast worden er tijdens zo’n ‘check-up’ soms ook kleine afwijkingen gevonden die u als eigenaar niet eens waren opgevallen. Lang niet al deze afwijkingen zijn ernstig, ze hoeven vaak niet eens direct verder onderzocht of behandeld te worden, in de gaten houden is dan voldoende. Maar in sommige gevallen is verdere behandeling op korte termijn wel nodig om verergering te voorkomen. Dan is het goed dat deze afwijkingen op tijd ontdekt zijn, soms nog voordat het dier voor uw gevoel echte klachten heeft ontwikkeld. Dit draagt allemaal bij aan een langer en gezonder leven voor uw geliefde huisdier.

Is uw dier klaar, dan kunt u met uw dier doorlopen naar de balie. Hier ontvangt u eventuele medicijnen met uitleg en kunt u de behandeling afrekenen door middel van pinnen of contant geld. Heeft u de middelen niet om de behandeling direct af te rekenen? U heeft bij ons de mogelijkheid om een machtigingsovereenkomst af te spreken. Dit houdt in dat wij in een aantal met u afgesproken termijnen het bedrag van uw rekening zullen incasseren. Zorgt u er dan voor dat u een identiteitsbewijs meeneemt. De assistente zal dan een kopie maken van dit identiteitsbewijs en met u samen de formulieren voor de machtigingsovereenkomst invullen . Houdt u er rekening mee dat er wel bank- en administratiekosten bij komen.

Tevens bieden wij de mogelijkheid om middels een “Tikkie” te betalen, zodat u toch even extra tijd heeft om de nota te voldoen. Dit doen wij via email, dus daarvoor hebben wij uw email adres nodig. Staat u onder bewind? Meld dit dan bij het maken van een afspraak, zodat wij eerst met uw bewindvoerder kunnen overleggen of zij akkoord gaan met de behandeling van uw dier.

Werkwijze bij operatie/opname

Als uw dier een behandeling of operatie moet ondergaan, of tijdelijk opgenomen moet worden, moet uw dier een tijdje bij ons verblijven. Wij begrijpen dat dit voor u erg vervelend kan zijn. Wij proberen u dan ook zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Ook is het bij langere opnames altijd mogelijk om op ‘ziekenbezoek’ te komen. Wel willen wij u erop wijzen dat dieren hier erg wisselend op kunnen reageren. Het ene dier komt juist helemaal tot rust zodra het het baasje weer even heeft gezien, bij het andere dier kan het juist averechts werken. Die is net ‘gewend’ aan het feit dat het baasje er even niet is en lijkt zich opnieuw in de steek gelaten te voelen zodra u weer weg gaat. Hoe uw dier zal reageren is moeilijk te voorspellen. Twijfelt u of het verstandig is om langs te komen? Bespreek deze twijfels gerust even met de assistente.
De assistente speelt een grote rol tijdens de opname van uw dier. Zij zal uw dier van u aannemen als u het komt brengen en een paar praktische zaken met u doorspreken. Met haar maakt u tevens afspraken over wanneer er contact zal zijn en, als dit bekend is, wanneer uw dier weer opgehaald kan worden. Als u tussendoor vragen heeft kunt u altijd bellen met de assistente, zij zal indien mogelijk deze vragen beantwoorden. Kan zij ze niet beantwoorden dan zal zij ze doorspelen naar de dierenarts. U wordt dan later teruggebeld met het antwoord. Tijdens de opname zelf zal de verzorging van uw dier voor het grootste deel worden gedaan door de assistente. Per dag zijn er minimaal twee momenten dat de dierenarts uw dier zal nakijken. Wordt er tussen deze momenten door iets afwijkends gesignaleerd door de assistente, dan zal zij altijd de dierenarts waarschuwen en zal uw dier indien nodig nogmaals door de dierenarts worden nagekeken. Minimaal 1x per dag wordt u door de dierenarts bijgepraat over de stand van zaken. Mochten er tussendoor belangrijke dingen wijzigen in de toestand van uw dier, of moeten er andere zaken met u besproken worden, dan wordt er vanzelfsprekend tussendoor contact met u opgenomen. Zorg er dus ook voor dat de assistente beschikt over het nummer (of de nummers) waarop u bereikbaar bent.

Vooral als een dier voor langere tijd in opname zit, kan het zijn dat de kosten flink oplopen. Wilt u graag tussendoor een ‘tussenstand’ weten? Dan kunt u ook hiervoor bij de assistente terecht. Houdt u er wel rekening mee dat het een tussenstand is, de assistente kan helaas geen voorspellingen doen over de uiteindelijke kosten.